Bray.Pl
  MENU
    Strona główna
   
    Produkty


  KONTAKT
    Nasz adres

    Stopka

    Privacy Policy 

    PRZEPUSTNICE | ZAWORY KULOWE | SIŁOWNIKI | ZAWORY ZWROTNE | RYSYNKI TECHNICZNE |
 
    RYSUNKI TECHNICZNE

 

 


Seria 20
DN 25mm - 300mm
DN 350mm - 500mm
DN 25mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 500mm + przekładnia S04
DN 25mm - 300mm + siłownik S90/92
DN 25mm - 300mm + siłownik S91/93

Seria 21
DN 25mm - 300mm
DN 350mm - 500mm
DN 25mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 500mm + przekładnia S04
DN 25mm - 300mm + siłownik S90/92
DN 25mm - 300mm + siłownik S91/93

Seria 22
DN 50mm - 300mm
DN 50mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 300mm + przekładnia S04

Seria 23
DN 50mm - 300mm
DN 50mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 300mm + przekładnia S04

Seria 30
DN 50mm - 300mm
DN 350mm - 500mm
DN 50mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 300mm + przekładnia S04
DN 50mm - 500mm + siłownik S90/92
DN 50mm - 500mm + siłownik S91/93

Seria 31
DN 50mm - 300mm
DN 350mm - 500mm
DN 50mm - 300mm + dŸwignia S01
DN 50mm - 500mm + przekładnia S04
DN 50mm - 500mm + siłownik S90/92
DN 50mm - 500mm + siłownik S91/93

Seria 32
DN 550mm - 900mm
DN 600mm - 900mm

Seria 33
DN 550mm - 900mm
DN 600mm - 900mm

Seria 35
DN 550mm - 900mm
DN 1000mm - 1800mm

Seria 36
DN 550mm - 900mm
DN 1000mm - 1800mm

Seria 40
DN 65mm - 100mm
DN 125mm - 300mm
DN 350mm - 1000mm
DN 800mm - 1350mm
DN 65mm - 400mm + siłownik S90/92
DN 65mm - 400mm + siłownik S91/93

Seria 90/92
Rozmiar 061mm
Rozmiar 063mm - 255mm

 

  Do otwarcia plików wymagany Adobe Acrobat ReaderAdobe Image